Ống hdpe 2 lớp - màu xanh

Phạm Vi Sử Dụng

– Hệ thống thoát nước khu dân cư và đô thị .
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải & thu gom xử lý nước thải của các khu công nghiệp, nhà máy .
– Hệ thống thoát nước vỉa hè.
– Hệ thống thoát nước băng đường qua các trục lộ giao thông .
– Hệ thống kênh mương , tưới tiêu công nghiệp , sân gôn và đồng ruộng .
– Hệ thống bảo vệ cáp ngầm bưu chính viễn thông .
– Hệ thống cấp và thoát nước phục vụ nuôi trồng thuỷ hải sản

Hiên nay, có 2 loại ống nhựa HDPE thoát nước hạ tầng, như sau :

Ông nhựa HDPE 2 vách

 Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp

Hiển thị kết quả duy nhất

0902 288 958
Scroll to Top
Tham Gia chương trình quà tặng , giảm giá