Hiển thị tất cả 1 kết quả

Phạm Vi Sử Dụng

– Hệ thống thoát nước khu dân cư và đô thị .
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải & thu gom xử lý nước thải của các khu công nghiệp, nhà máy .
– Hệ thống thoát nước vỉa hè.
– Hệ thống thoát nước băng đường qua các trục lộ giao thông .
– Hệ thống kênh mương , tưới tiêu công nghiệp , sân gôn và đồng ruộng .
– Hệ thống bảo vệ cáp ngầm bưu chính viễn thông .
– Hệ thống cấp và thoát nước phục vụ nuôi trồng thuỷ hải sản

Hiên nay, có 2 loại ống nhựa HDPE thoát nước hạ tầng, như sau :

Ông nhựa HDPE 2 vách

 Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp

Mã SP đang cập nhật

Phạm Vi Sử Dụng

– Hệ thống thoát nước khu dân cư và đô thị .
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải & thu gom xử lý nước thải của các khu công nghiệp, nhà máy .
– Hệ thống thoát nước vỉa hè.
– Hệ thống thoát nước băng đường qua các trục lộ giao thông .
– Hệ thống kênh mương , tưới tiêu công nghiệp , sân gôn và đồng ruộng .
– Hệ thống bảo vệ cáp ngầm bưu chính viễn thông .
– Hệ thống cấp và thoát nước phục vụ nuôi trồng thuỷ hải sản


? Tài liệu kỹ thuật

?? Bài viết liên quan

??? Video giới thiệu sản phẩm ông gân xoắn thoát nước

Giải pháp hiệu quả cho thoát nước hạ tầng
Thực tế giao hàng tại kho thành phẩm

                                       ??? Hãy liên hệ ngay, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ

Facebook